Gästhamn för båtar. Ställplatser  med el för husbilar.

Öppettider maj-sept
Gästhamn:
073 770 78 30

Sms:a om det är upptaget vi återkopplar alltid

 

Toaletter
Duschar

Färskvatten
El uttag för båt eller husbil.
Restaurang
Grillplats
Miljöstation
Septisug
Mastkran (16 m)
Sjösättningsramp