Gästhamn

Öppettider maj-sept
Här finns bla. dusch, toaletter,
färskvatten.

Gästhamnskontor: Mobil: 073 770 78 30