Det märkliga fornlämningsområdet på nordöstra delen av Helgö upptäcktes av en slump 1950, då en sommarstugeägare skulle gräva en grop för att sätta ner en flaggstång. Det visade sig finnas lämningar efter ett femtiotal hus, många av dem byggda på terrasser, och fördelade på sju grupper. Bebyggelsen sträckte sig över en lång tid, mellan 200-talet och 800-talet e Kr.

 

Helgö är framför allt omtalat för de märkliga och dyrbara fynden. Det kanske mest kända föremålet är en Buddhafigur från Swatdalen i nordvästra Indien.

 

Det finns informationsskyltar och en enkel folder till hjälp vid en promenad genom området. Med lite hjälp från informationsmaterialet kan du ana formen av husgrunder i marken. Du kan också se var verkstäder, gravar, kultplats och det heliga berget har legat. Ta sedan din egen fantasi till hjälp för att se hur platsen sjudit av liv under forntiden.

 

Läs mer om Helgö på : www.lansmuseum.a.se